Panduan


Panduan Menggunakan Aplikasi Web


 1. Registrasi

  Lihat Panduan Registrasi Aplikasi Web

 2. Login

  Lihat Panduan Login Aplikasi Web

 3. Buat Pengaduan

  Lihat Panduan Buat Pengaduan Aplikasi Web

 4. Ubah Profil

  Lihat Panduan Ubah Profil Aplikasi Web

 5. Standar Minimum Pelayanan

  Unduh Panduan Syarat Minimum Pelayanan


Panduan Menggunakan Aplikasi Mobile


 1. Registrasi

  Lihat Panduan Registrasi Aplikasi Mobile

 2. Login

  Lihat Panduan Login Aplikasi Mobile